Kommunikationschef, presschef, projektledare - vi tar interimsuppdrag.

Det kan finnas många skäl till att ett företag eller organisation behöver hjälp under en begränsad period. Elm Kommunikation tar längre eller kortare intrimsuppdrag oavsett anledning. Till exempel:

Under en rekryteringsprocess för en fast tjänst som det tar tid att rekrytera till. Eller om det finns behov av att kalibrera en tjänst inför en rekrytering och samtidigt hålla en funktion flytande och få det dagliga arbetet gjort.

Det finns behov av en specialistkompetens. Det kan vara en förändringsledare till ett transformationsuppdrag eller större omorganisation, eller en projektledare och skribent till en års- eller hållbarhetsredovisning.

Ett av de vanligaste behoven är det behövs en ersättare under en föräldraledighet. Det kan vara allt från roller som kommunikations- och presschef till content manager för sociala medier.

Ibland uppstår det situationer i eller utanför organisationen som leder till ett akut kommunikationsbehov. En uppgift behöver lösas här och nu – eller helst igår. Andra gånger kan det handla om att arbetet inte hunnits med på grund av hög arbetsbelastning på befintliga medarbetare.

Det kan vara ett sätt att ”riskfritt” testa något nytt. En interimslösning ger en flexibilitet att testa ett nytt område eller organisation innan man fattar ett permanent beslut.