Vi hjälper företag bli framgångsrika med hjälp av kommunikation.

För de allra flesta företag och organisationer är kommunikation en förutsättning för att kunna driva verksamheten på ett effektivt sätt och uppnå mål och visioner. Kommunikation är smörjmedlet som håller maskineriet i gång och ser till att organisationen går i en bestämd riktning.

Elm Kommunikation jobbar tillsammans med kunden för att skapa skräddarsydda kommunikationsstrategier och insatser som engagerar, övertygar och lämnar ett bestående intryck. Oavsett om målgruppen är konsumenter, politiker eller företagspartner.

Vi jobbar med:

Corporate communication: Kommunikations- och varumärkesplattformar, målgruppsanalyser, kommunikations- och PR-strategier, kanalstrategier och budskapsutveckling, styrdokument som policys för kommunikation, medierelationer, sociala medier och hållbarhet.

Public Affairs och opinionsbildning: Omvärldsbevakning, rådgivning och analys rörande dagspolitik, partier, lagstiftning och beslutsfattande, intressentkartläggningar, PA-strategier, politikerkontakter, debattartiklar och talskrivande, planering och genomförande av Almedalsaktiviteter.

Mediarelationer: Mediebevakning och analyser, mediestrategier, budskapsutveckling och storytelling, medieträning, coachning av talespersoner, operativa mediekontakter, krisplanering och krishantering, planering och genomförande av pressträffar/presskonferenser.

Internkommunikation: Bygga struktur för interkommunikationen, kommunikationsstöd och utbildning av chefer, budskapsunderlag, förändringsledning.

Projektledning: Planering och genomförande av kommunikationsinsatser inom en begränsad tidsram och bestämd budget. Event och mässdeltagande, upphandling och samarbeten med andra byråer vid produktioner.

Åsas inlägg i debatten om kommunikatörens vara eller icke-vara i Resume