Planera och leda presskonferenser, debatter och samtal, seminarier och branschdagar.

Vi förbereder oss alltid noggrant för att sätta oss in i den specifika frågan och sammanhanget och ofta tar vi ett ansvar för helheten, det vill säga att tillsammans med uppdragsgivaren sätta ihop programmet, bestämma de praktiska detaljerna som lokal, inbjudan till åhörare och inbjudan och förberedelser av talare. Några exempel på engagemang:

Planering och moderator för digitala presskonferenser som sänts från professionell studio. Riksgälden.

Moderator för presskonferenser på mässor och i samband med branschdagar, till exempel för Elektronikbranschen.

Moderator Finansdagen – ett digitalt seminarium för ca 500 åhörare och med bland andra riksbankschefen och finansmarknadsministern som paneldeltagare. Riksgälden.

Moderator och samtalsledare vid Almedalsdebatter. Bland annat om framtidens hållbara städer för MTR, Skanska m.fl. och om upphovsrätt, kemikalieskatten för Elektronikbranschen.

Konferencier branschdagar, till exempel Belysningsbranschens Ljusdag.

Ansvarig för program och moderering av chefskonferenser. MTR.

Planering och mötesledare för Future TV Forum.

Samtalsledare för Cykelriksdagen – ett publikt panelsamtal för samtliga riksdagspartiers trafikpolitiska talespersoner vid årlig cykelkonferens.