Vi tar uppdrag att skriva åt andra.

Förutom rapporter och PR-texter skriver vi även för webben och intranät.
Exempel på uppdrag:

Projektleda och skriva texter till årsredovisningar och hållbarhetsrapporter.

Andra typer av sammanfattande eller undersökande texter och rapporter. Ofta är en rapport ett resultat av ett föregående arbete och rapporten används sedan som underlag för kontakter och seminarier med intressenter. Ett exempel: Activitybased city

Hjälpa uppdragsgivare att göra vision, mission och värderingar begripliga för medarbetarna och andra intressenter. Dessa uppdrag omfattar ofta också samarbete med reklambyrå eller formgivare.

Jubileumsskrifter och ”vitböcker”.

Nya texter och redigering av befintliga texter till externa och interna webbplatser.

Försäljning av Klas böcker hittar du här